organisatieadvies

Ondersteuning van organisaties op menselijk niveau

Geschreven door: op 1 oktober 2013 @ 12:30 am

Verbeteringen doorvoeren op het gebied van assetmanagement is niet eenvoudig. Misschien heeft u het overzicht en weet u precies wat er moet gebeuren, maar hoe zit dat voor anderen in uw organisatie? Waar liggen kansen voor verbeteringen? En hoe krijgt u iedereen mee?

Bordspel

Het Assetmanagementspel is een bordspel dat in samenwerking met  Assetpouwer is ontworpen als hulpmiddel bij verandertrajecten op het gebied van fysiek assetmanagement. In een workshop worden de principes van assetmanagement in een (historische) spelcontext geplaatst. Hierdoor worden de deelnemers in staat gesteld relatief onbevooroordeeld naar de eigen organisatie te kijken. Tijdens het Assetmanagementspel komen (aan de hand van norm PAS 55, binnenkort ISO 55000) de belangrijkste aspecten van assetmanagement aan de orde. Vervolgens projecteren de deelnemers deze aspecten op de eigen organisatie.

Assetmanagement game ISO55000

Doelgroep

Het Assetmanagementspel is bedoeld voor organisaties die een kapitaalintensieve bedrijfsvoering hebben: beheerders van infrastructuur (rail, water, weg, netwerken, …), materieel eigenaren, gemeenten, waterschappen, elektriciteitsbedrijven, drinkwaterbedrijven, etc. Daarbinnen is het spel gericht op management- en staffuncties, programmamanagers en beleidsmakers.

Resultaat

De workshop kan, afhankelijk van de focus die gelegd wordt, verschillende resultaten hebben:

  • inzicht in de aspecten van assetmanagement en de samenhang daartussen;
  • bewustwording hoe assetmanagement is verweven in de hele organisatie;
  • identificatie van sterkten en verbeterpunten op het gebied van assetmanagement (quick scan PAS 55 / ISO 55000);
  • draagvlak voor verandering.

Maatwerk

Productblad Assetmanagementgame
Vooraf stemmen wij samen af welk doel u wilt bereiken. Afhankelijk daarvan wordt de workshop vormgegeven. Zo kunnen bijvoorbeeld de vragen die in het spel aan de orde komen specifiek gemaakt worden voor uw organisatie of kan nadruk gelegd worden op een bepaald aspect van assetmanagement.

Lees interview met makers in het boekje Over gaming gesproken; tweeëntwintig deskundigen over de mogelijkheden van gaming en simulaties voor gemeentelijk beleid door Kees J.M. van Haaster (2015).

Tags: , , , , , , , ,

Categorien: Divers, procesmanagement, serious games, verandermanagement

Laat een reactie achter

RSS