organisatieadvies

Ondersteuning van organisaties op menselijk niveau

Hoe meer handelingen en mensen er binnen een organisatie betrokken zijn hoe complexer de processen worden. Zeker nu in toenemende mate werkzaamheden die buiten de corebusiness vallen uitbesteed worden aan externe parijen wordt het belang van heldere, eenduidige en goedbelegde werkprocessen steeds belangrijker. Hoewel juist op werkprocessen vaak winst te behalen is komt menig manager hier niet aan toe vanwege operationele drukte.  Als dit ook voor uw organisatie het geval is helpen wij U graag met:

  • Analyseren en documenteren  van bestaande werkprocessen
  • Meetbaar en daarmee tastbaar maken van output van de werkprocessen
  • Inventariseren en adresseren van taken en bevoegdheden
  • Invoeren van best practice methodieken zoals bijvoorbeeld  ITIL, BISL en PRINCE
  • Kwaliteitsborgen met standaarden als ISO9000 en ISO20000
  • Tastbaar maken van de organisatievolwassenheid aan hand van maturityscans
  • Voorbereiden en begeleiden van compliancy trajecten
  • Opstellen en verbeteren van productcatalogi,  SLA’s en dienstenportfolio’s
  • Efficiëntie verbetering door standaardisering werkzaamheden en toepassing van hulpmiddelen
  • Applicatieselectie en regievoering bij toolimplementatie en -migratie
RSS