organisatieadvies

Ondersteuning van organisaties op menselijk niveau

Naast  terugkerende reguliere werkzaamheden zijn er binnen iedere organisatie activiteiten die eenmalig of cyclisch van complexe aard zijn. In die gevallen dient planmatig gestuurd te worden op kosten, resources en tijdsverloop. Lijnmanagers ontbreekt het vaak aan tijd en specialistische kennis en ervaring om project gestructureerd op te zetten en te sturen.  Als dit ook voor uw organisatie het geval is helpen wij U graag met:

  • Inventariseren en opstellen businesscase en projectopzet
  • Opstellen fase- en detailplannen
  • Optuigen van een projectorganisatie
  • Monitoren en sturen van de projectactiviteiten, -voortgang en –resultaten
  • Onafhankelijke beoordeling van projectvoorstellen en geleverde diensten van derden
RSS