organisatieadvies

Ondersteuning van organisaties op menselijk niveau

Geschreven door: op 12 april 2011 @ 5:08 pm

cover Managers, mantras en mythen - Matthijs Vermoolen

Iedereen heeft wel zo’n moment van onzekerheid gehad dat je jezelf moed inspreekt.  Misschien vroeger, lopend door een donker bos vol nachtelijke geluiden, of minder lang geleden voordat je het podium besteeg om die volle zaal mensen toe te spreken.  Als kind nog halfluid om de boze geesten te verjagen,  tegenwoordig slechts in onze gedachten omdat we onze nieuwe spoken met ons mee dragen.

Dergelijke affirmaties kennen we waarschijnlijk allemaal, al zal niet iedereen direct denken aan mantra’s. Bij zo’n term doemt al snel het beeld op van Oosterse goeroes zwevend op hun eigen gedachtegoed.  Het jongste boek van Matthijs Vermoolen appelleert in de titel en omslagillustratie duidelijk aan deze associatie, maar blijkt bij nader inzien duidelijk in de praktijk geaard te zijn.  De metafoor van de mantra (een korte spreuk die door inprenting effect op gedrag en daarmee omgeving van iemand kan hebben) wordt vergeleken met veelgehoorde oneliners uit de managementpraktijk.  Door deze onder de loep te leggen blijken veel van deze aannames niet steekhoudend, en vaak zelfs een mythe. Wanneer dergelijke managementmythes een eigen leven gaan leiden is het slechts een kleine stap voordat ze als dogma’s een verstarrend effect op organisatie en medewerkers krijgen.

Het lezen is het inderdaad een feest van herkenning wanneer veel gehoorde onliners als mantra op- en als mythe weer afgevoerd worden. Uitspraken als ‘klant is koning’, ‘medewerkers willen niet veranderen’,  ‘we moeten kiezen’ of ‘kwaliteit kost geld’ zijn sinds de economische tegenwind van de afgelopen jaren  weer vaker te horen bij de koffiehoek. Deze mantra’s zijn in vier hoofdstukken gegroepeerd die corresponderen met de vier kwadranten uit het zelfontwikkelde Vitalent Groeimodel (opgenomen als bijlage) die de hoekstenen van een gezonde organisatie vormen: ondernemerschap, personeelsontwikkeling, structuurontwikkeling en omgevingsbeïnvloeding.  De twee laatste hoofdstukken zijn gewijd aan mythes op gebied van leiderschap en strategievorming waarin de elementen van het model bij elkaar komen.

Opmerkelijk is de stijlwijziging die zich met de onderwerpen mee lijkt te bewegen.  De hoofdstukken over ondernemerschap (‘geld is slechts een middel, geld doel’) en omgevingsbeïnvloeding (‘de wereld is niet maakbaar, wel beïnvloedbaar’) zijn gloedvol geschreven en hebben een persoonlijke signatuur vergeleken met het zakelijke en vrij formele hoofdstuk over structuur. Vanuit het perspectief van diens eigen model ligt is het verleidelijk te veronderstellen dat de auteur als ondernemer, auteur en interim-manager zelf ook voorkeursstijlen heeft die sterker ontwikkeld zijn.  Juist tussen de regels van deze hoofdstukken klink een eigenwijze en strijdvaardige mening door die de tekst en de achterliggende ideeën doet leven.

Het boek laat zich gemakkelijk lezen, ook vanwege de kleurige vormgeving die de tekst het hele boek door in een goede verstandhouding ondersteunt. Gezien de brede opzet van het boek is het onvermijdelijk dat een aantal voor de hand liggende open deuren ingetrapt, maar er zijn zeker ook een aantal doorkijkjes die minder voor de hand liggen.  Mocht U nog een beetje onwennig één van die kleine bospaadjes door het woud van de managementmythes willen uitproberen: in plaats van een mantra te reciteren kunt U ook fluitend door uw organisatie lopen. Het zal de duisternis misschien niet verjagen, maar opent meestal wel nieuwe deuren.

Titel: Managers, Mantra’s en Mythen; Auteur: Matthijs Vermoolen; ISBN: 9789059724594; Prijs: €19.95

Tags: , , , , , ,

Categorien: literatuur, verandermanagement

Laat een reactie achter

RSS