organisatieadvies

Ondersteuning van organisaties op menselijk niveau

Geschreven door: op 12 november 2011 @ 7:26 pm

Strategisch niveau: markt

Iedere branche in beweging kent het spanningsveld tussen de traditionele bedrijfsvoering waar het grootste deel van de huidige business gegenereerd wordt en de veelbelovende ‘Blue Ocean’ van  commerciële mogelijkheden die vooralsnog slechts beloftes zijn. Ongeacht de hogere doelstelling of missie geldt dat deze alleen succesvol en blijvend nagestreefd kan worden als de organisatie zelf als basis zowel solide als levensvatbaar is: ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’. Dit betekend dat een gezonde en stabiele bedrijfsvoering randvoorwaardelijk is om de onderliggende doelstelling van de organisatie mogelijk te maken.  Binnen de uitgeefbranche betekend dit bijvoorbeeld dat de bulk aan paperbacks die bij de ‘brick and mortar’ retailers verkocht worden de digitale media grotendeels gefinancierd hebben. Deze investering is te verantwoorden doordat de markt langzaam verschuift naar deze nieuwe media, deels ten koste van traditionele media, deels tegemoetkomend aan een nieuwe behoefte. De continuïteit van de branche die de media zelf ontstijgt laat zich eveneens goed vergelijken met het cyclische voorbestaan van organische levensvormen (geboorte – voortplanting  – dood). Op strategisch niveau is het dus terecht dat U recht doet aan de continuïteit  en expertise  van uw ervaren mensen, maar daarbij voldoende ruimte creëert voor het ambitie, ondernemerschap en creativiteit van uw jongere teamleden.

Op dit niveau is het belangrijk dat zowel de oude als de nieuwe ‘garde’ inzicht hebben in de solide basis en fundamenten van het bedrijf, evenals de richting waar het naar toe moet bewegen. Omdat het een cultuur- en attitudeaspect binnen de organisatie betreft is er geen ‘easy fix’ te geven. Vermoedelijk overstijgt de verantwoordelijkheid ook uw opdracht en mandaat, maar er zijn op dit vlak verschillende interventies denkbaar. Eén daarvan die ikzelf aantrekkelijk vind is ‘organizational storytelling’. Deze bottom-up werkvorm kent vele uitingsvormen en toepassingen, maar het is een uitgelezen manier om tot een gedragen en authentieke definitie van organisatie-identiteit en –visie te komen.  Ik kan deze vorm interventie onvoldoende recht doen in de beperkte context van deze toelichting maar vertel  daar desgewenst graag een keer persoonlijk over verder.

Pagina's: 1 2 3 4 5

Tags: , , , ,

Categorien: verandermanagement

Een reactie

  1. M. M. says:

    Interessant de benadering om 1/5 van de tijd vrij te geven voor ‘pet-projects’. In onderstaande studie blijkt dat een creatitief bijproject creativiteit stimuleert en als gevolg daarvan ook op andere punten beter presteert:
    http://www.spring.org.uk/2014/04/the-positive-effect-of-creative-hobbies-on-performance-at-work.php

Laat een reactie achter

RSS